استانداردهای دوگانه:

ساده‌زیستی
۰۹ فروردین ۱۳۹۴

استانداردهای دوگانه: ساده‌زیستی

از مسئولان محترم خواهشمند است، تصاویری از منزل شخصی خود تهیه نموده و به این ملت مظلوم و همراه نشان دهند؛ تا همگان ببینند که در این مسیر سخت همچو گذشته تنها نبوده و نیستند. تصاویر دهۀ اول انقلاب مورد پذیرش نخواهد بود. تقدیم احترام

از امام راحل

درج دیدگاه

حاج خاطره و اطرافیان // اکبر هاشمی رفسنجانی و اطرافیان - سیاسی
icon-downloadicon-downloadicon-download
  1. حاج خاطره و اطرافیان // اکبر هاشمی رفسنجانی و اطرافیان - سیاسی