دسته

سیاسی

دریدگی سیاسی

بعضی وقتها میخواهی سکوت کنی، اما آنقدر افاضات از این سو و آنسو میشنوی که ناچار دهان باز میکنی. دقیقاً دنبال واژه‌سازی هستم. اصلی دارم... ادامه
۰۸
بهمن ۱۳۹۱
حاج خاطره و اطرافیان // اکبر هاشمی رفسنجانی و اطرافیان - سیاسی
icon-downloadicon-downloadicon-download
  1. حاج خاطره و اطرافیان // اکبر هاشمی رفسنجانی و اطرافیان - سیاسی